Zor durumdaki Güney Afrika Havayolları’nın (SAA) kurtarılması için yeterli fon olmaması nedeniyle, Güney Afrika havayolunun operasyonu geçici olarak durduruldu. Havayolunun şimdilik “bakım ve onarım” altına alınmasına karar verildi.

Hükümet Güney Afrika Havayollarını kurtarmaya kararlı görünsede, SAA yöneticilerinin yaptıkları açıklamada, finansmanla ilgili görüşmeler sonuçlanana kadar iş uçakların yerde kalmasının devam etmesi gerektiğini söylediler.

Yıllar süren kayıplardan sonra, yeni bir sağlıklı yapılandırma ile daha çevik olarak SAA yoluna devam edecekti, ancak araya Korona girdi.

Hükümetin yazılı bir fon sağlama taahhüdü sağlaması şartıyla alacaklılar kurtarma planını kabul edeceklerini bildirdiler.

SAA’nın yeniden yapılandırılması ve kurtarılması için toplam 533 milyon Avro gerekli görülüyor.

Yöneticilere göre yetersiz finansman durumunda şirketin olası bir satışını veya tasfiyesini düşünmek için zamana ihtiyaç olacak.

Bu arada Güney Afrika Hükümeti ile görüşmeler hızlandırıldı: Önümüzdeki hafta bir karar verilmesi bekleniyor.

Star Alliance’ın ortağı olan havayolu, 2011 yılında son kez kar etti ve o zamandan beri devlet yardımı ve garantiler ile ancak bugüne kadar ayakta kalabilmişti. (tourexpi)